Tháng Sáu 23, 2023

HAPPY BIRTHDAY 3W LOGISTICS (29/05/2020 – 29/05/2023) Ngày 29/05/2023 chính là một dấu mốc quan trọng trên chặng đường của 𝟑𝐖 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 – Kỷ niệm ngày thành lập 3W Logistics tròn 3 năm. Nhân dịp này, một buổi tiệc đầm…