GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI:

• Lưu kho ngắn hạn và dài hạn bao gồm cơ sở ngoại quan

• Dỡ hàng hóa

Kiểm soát hàng tồn kho

• Xử lý đơn hàng

• Lấy hàng & đóng gói

Tại Sao 3W Nên Là Công Ty Dịch Vụ Vận Tải Được Lựa Chọn?

 

 

Kinh nghiệm

Với đội ngũ quản lý và nhân viên hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng

tôi đã đạt được trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc cung cấp các

giải pháp cho chuỗi cung ứng. Chúng tôi là đại lý vận tải , và chúng tôi hiểu ngành

hàng và doanh nghiệp của bạn.

Mạng Lưới Toàn Cầu

Chúng tôi là nhà vận tải toàn cầu, làm việc với các hãng vận chuyển container,

hãng hàng không, vận tải đường bộ và khai thác đường sắt, vì vậy chúng tôi có

thể chuyển hàng hóa đến bất cứ nơi nào khách hàng cần. Chúng tôi có thể kết

hợp giá cả cạnh tranh và lợi thế lâu dài các mối quan hệ với người vận chuyển.

 

 

Quản Lý Lô Hàng Của Bạn

3W đặt mục tiêu làm sao để mỗi khách hàng có thể tập trung nguồn lực nhiều

hơn để phát triển những hoạt động kinh doanh cốt lõi , thay vì dành cho việc

theo dõi mỗi lô hàng. Vì chúng tôi có thể giúp bạn làm tốt điều này.

Mạng Lưới Của Chúng Tôi

3W Logistics tự hào là thành viên của :

Bắt Đầu Vận Chyển Với 3W Từ Hôm Nay