Tuyển dụng

Bạn có muốn

Là một phần của 3W?

Cùng xem video các thành viên của 3W
nói về lý do họ lựa chọn làm việc tại đây nhé!

Quyền lợi của 3W Logistics

Full benefits according to state regulations
Many fun activities to travel at home and abroad
Many training programs
PVI health insurance card at high-end hospital
Open salary according to ability
Holiday bonus and many other bonuses during the year
Working time: Monday to Friday
Friendly environment

VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG