TRA CƯỚC VẬN CHUYỂN

LCL
Cước hàng lẻ
FCL
Cước hàng Container
AIR
Cước hàng không

QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC

Số khối theo kích thước đường biển (CBM):

Cân nặng theo kích thước hàng không (KGS):

*Quy đổi áp dụng cho LCL & Air